FILOSOFIE

Tegen de wind in knippen

Tegen de wind in knippen

Onze broer houdt van ‘klippen’. Overal waar het maar enigszins kan, knipt hij. En ook overal in. In papier, in het tafelkleed, in zijn brood, en nu ook in de…
s i m p e l

s i m p e l

Ontdaan van ballast? Ballast, heeft een zware klank. Ballast is zwaar. Ballast is last. Wat als je ballast afschudt en kwijtraakt; je licht en simpel voortbeweegt? Wat als je tenen…