een dwaaltocht door weer en wind

Lichte ogen ~ animated gif ~ free writing

licht - animated gif  http://www.warrelwater.nl/blog

Schrijven volgens het principe van het ‘freewriting’ , vrij schrijven, waarbij je in een aaneengesloten periode van tijd aan een stuk door schrijft over wat er maar in je op komt of omgaat.
Het resultaat is een pan hersenspinsels, ruwe rauwe illusie. Deze keer heb ik bovenstaand animated gif als uitgangspunt gebruikt.

L i c h t e   o g e n

W i n d  b e w e e g t  d e  g o r d i j n e n
l i c h t   s t r e e l t   s u b s t a n t i e
r a g f i j n   s t o f
g l i j d t   h e e n   e n   w e e r
z i j   l i g t   o p   h a a r   b u i k
s t a a r t
n a a r   h e t   r o e r e n d e   l i c h t
w o r d t   m e e g e v o e r d   o p   h e t
r i t m e   v a n   d e   w i n d
b e w e e g t   m e e
m e e   m e t
s c h i j n s e l   e n   s c h a d u w

w  a  a  i    o  p
w  a  a  i
w  a  a  i    o  o  g
o  o  g
w  a  a  i
w  a  a  i
o  p
w  a  a  i

RelatedPost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge